Annie Michels : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 28 luty 2024

„Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód.”Annie Michels Dyrektorowi ZSO nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia w związku ze śmiercią Taty składają wicedyrektorzy: Joanna Ulatowska-Letko, Kamil Kozłowski i Anna Łuniewska.
Poprzedni