Barbarze Stefanowskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 12 styczeń 2023

„Ból może być miłością, powrotem, czekaniem, wspomnieniem” Ks. Twardowski

Koleżance
Barbarze Stefanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Taty
składają:
Koledzy i Koleżanki z działu handlowego i działu redakcyjnego tygodników, "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego" oraz
Prezes Zarządu.

Poprzedni