Dr Bogusi Lejmanowicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 19 wrzesień 2023

Dr Bogusi Lejmanowicz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża - dr n. med. Krzysztofa Lejmanowicza składają koleżanki i koledzy z Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Poprzedni