dr. Janowi Rybce : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 18 lipiec 2023

Panu dr. Janowi Rybce wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry składają Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Naukowej oraz pracownicy Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie.
Poprzedni