Duchowieństwu, Rodzinie i Bliskim Edmunda Piszcza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 24 marzec 2022

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora Doktora Edmunda Piszcza Metropolity Warmińskiego w latach 1992-2006, Honorowego Obywatela Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zasłużonego dla działalności duszpasterskiej, naukowej, charytatywnej i społecznej. Przez wszystkie lata był dla nas, mieszkańców Warmii i Mazur, wzorem umiłowania pokoju, dobroci i głębokiej mądrości. Skłaniał nas do wytężonej pracy nad sobą, do tego, byśmy starali się być lepszymi ludźmi. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Duchowieństwu, Rodzinie i Bliskim Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora oraz całej wspólnocie diecezjalnej składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Członkami Zarządu Województwa, Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Radnymi Sejmiku Województwa.

Poprzedni