Z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora
Doktora Edmunda Piszcza Metropolity Warmińskiego,
który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Duchowieństwu, Rodzinie i Bliskim
Jego Ekscelencji
składamy wyrazy współczucia i słowa wsparcia.

Marek Dominiak
Burmistrz Bisztynka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski
oraz
Księża z Parafii z terenu Gminy i Miasta Bisztynek

Poprzedni