Edwardowi Siarkiewiczowi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 12 czerwiec 2023

Edwardowi Siarkiewiczowi Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony składa Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z Radą.
Poprzedni