Ewie Janik : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 9 listopad 2022

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewie Janik szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składa Wójt Gminy Świątki -Sławomir Kowalczyk wraz z pracownikami.

Poprzedni