Ewie Wasilewskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 9 May 2023

Pani Dr inż. Ewie Wasilewskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Poprzedni