Hannie Wiśniewskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 4 May 2022

Wyrazy szczerego współczucia, słowa otuchy oraz wsparcia Pani Hannie Wiśniewskiej z powodu śmierci Taty składają Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Poprzedni