Hieronimowi Szuksztul : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 16 marzec 2022

Panu Hieronimowi Szuksztul Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Kormoran" w Olsztynie i Jego Rodzinie słowa otuchy i wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SM "KORMORAN" w Olsztynie.

Poprzedni