Jadwidze Panisko oraz Bliskim : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 26 lipiec 2022

Z wielkim żalem i smutkiem Izba Adwokacka w Olsztynie żegna zmarłą w 22 lipca 2022 r. Ś. + P. Adwokat Alicję Korsak-Sołdatow Nestorkę Olsztyńskiej Palestry Wybitnego prawnika, Osobę prawą, życzliwą i koleżeńską, Patronkę wielu aplikantów, ich wykładowcę i egzaminatora, Osobę zaangażowaną w działalność społeczną i samorządu adwokackiego, w którym pełniła różne odpowiedzialne funkcje, odznaczoną m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaką “Adwokatura Zasłużonym”. Na zawsze pozostanie w naszych sercach! Część Jej pamięci! Pani Mecenas Jadwidze Panisko - córce Zmarłej oraz innym Osobom Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia w imieniu adwokatów i aplikantów Izby Adwokackiej w Olsztynie składa adw. Stefan Salamon Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

Poprzedni