Joannie Juchniewicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 25 sierpień 2022

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia Pani Prodziekan dr hab. Joannie
Juchniewicz powodu śmierci Taty składają Dziekan i cała społeczność
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.

Poprzedni