Joannie Równiak i Bliskim : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 21 październik 2022

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr.hab. Macieja Równiaka naszego wieloletniego Kolegi, którego będziemy wspominać jako pogodnego i zawsze życzliwego przyjaciela.
wyrazy głębokiego współczucia Joannie Równiak i Bliskim Macieja składają koleżanki i koledzy z Zespołu Anatomii WBiB Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Poprzedni