Jolancie Szlachtowicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 18 październik 2022

Pani Jolancie Szlachtowicz wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.

Poprzedni