Jolancie Wilk : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 21 wrzesień 2022

Dyrektorowi Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddziału w Olsztynie Pani Jolancie Wilk wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Teścia składają pracownicy Oddziału Banku w Olsztynie.

Poprzedni