Joli Czajka : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 26 kwiecień 2023

"Można odejść na zawsze by stale być blisko..." Drogiej Joli i Całej Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Mamy, Ireny Kulszewicz składają Przyjaciele: I.A. Artysiewicz, M.S. Brzozowscy, A.Z. Dominik, A.W. Kosteccy, M.P. Kuck.
Poprzedni