Józefowi Blankowi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Nowomiejska dnia 4 marzec 2022

Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego Józefowi Blankowi wraz z Najbliższą Rodziną wyrazy głębokiego współczucia i słowa szczerego wsparcia w trudnych chwilach po tragicznej śmierci ZIĘCIA. W imieniu pracowników Urzędu Miejskiego i radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim składają Andrzej Nadolski Przewodniczący Rady Miejskiej, Damian Artuszewski Zastępca Burmistrza.

Poprzedni