Koledze
Zbigniewowi Kudrzyckiemu
Członkowi Zarządu Platformy Obywatelskiej RP
Regionu Warmińsko-Mazurskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty

składają

Jacek Protas
Przewodniczący Regionu
Warmińsko-Mazurskiego
Platformy Obywatelskiej RP

Jan Harhaj
Sekretarz Regionu
Warmińsko-Mazurskiego
Platformy Obywatelskiej RP

Członkowie Zarządu Regionu
Warmińsko-Mazurskiego Platformy Obywatelskiej RP

Poprzedni