Małgorzacie Pokorskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 19 październik 2021

Pani Małgorzacie Pokorskiej wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci Matki składa: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska wraz ze współpracownikami.

Poprzedni