Markowi Olszewskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 2 listopad 2022

Panu
Markowi Olszewskiemu
Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci
Mamy
składają:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki,
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Piotr Opaczewski,
I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Sławomir Sadowski.

Poprzedni