Najbliższej Rodzinie Kazimierza Siemaszko : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 27 czerwiec 2022

Najbliższej Rodzinie najszersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pana Kazimierza Siemaszko wieloletniego działacza spółdzielczego, byłego członka Rady Osiedla "Mleczna" Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składają Rada Nadzorcza i Prezes Zarządu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poprzedni