Najbliższym Bolesława Marshalla : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 31 marzec 2023

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. + P. Bolesława Marshalla. Był wspaniałym, szlachetnym człowiekiem, o wielkim gorącym, wrażliwym sercu. Był wielkim artystom, znakomitym rzeźbiarzem, rozumiejącym piękno i to piękno tworzącym. Był naszym wielkim Przyjacielem. Jego Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia, jednocząc się w smutku. Teresa i Jerzy z Rodziną
Poprzedni