Najbliższym Pana Ryszarda Wrońskiego : Kondolencje

Opublikowano w Dziennik Elbląski dnia 28 październik 2022

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej „

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Ryszarda Wrońskiego
pełniącego przez wiele lat funkcję członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Elblągu.
Człowieka otwartego, przyjaznego i aktywnie angażującego się
w życie społeczne.

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym, słowa otuchy i wsparcia
składają

Przewodnicząca oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Elblągu

Poprzedni