Najbliższym Ś.P. Justyna Krzysztofa Waraksy : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 4 styczeń 2023

Wyrazy głębokiego współczucia
najbliższej rodzinie oraz słowa otuchy
z powodu śmierci

Pana
Justyna Krzysztofa Waraksy

Prezesa OSP Orneta (w latach 2018-2021),
członka Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP (w latach 2018-2021),
wieloletniego zasłużonego honorowego dawcę krwi.

SPOCZYWAJ W POKOJU

składają

Jan Harhaj
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lidzbarku Warmińskim

Jarosław Kogut
Wicestarosta Lidzbarski

Poprzedni