Pani Beacie Klimaszewskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Giżycka dnia 18 sierpień 2022

Pani Beacie Klimaszewskiej oraz Rodzinie
naszej zmarłej koleżanki
Halinki Bykuć
składamy wyrazy serdecznego żalu i współczucia

Koleżanki i koledzy z Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Giżycku

Poprzedni