Pani Bożenie Turczyn oraz Bliskim : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 29 lipiec 2022

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
(J 11, 25)
Pani Bożenie Turczyn
oraz Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia w trudnej
i bolesnej chwili po stracie
MAMY
składają:
Starosta Braniewski, Zarząd i Radni Powiatu Braniewskiego
oraz koleżanki i pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie

Poprzedni