Pani Ewie Wrochnie oraz Panu Arturowi Wrochnie : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 7 kwiecień 2022

Pani
Ewie Wrochnie
Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego
- Parku Etnograficznego w Olsztynku

oraz Panu
Arturowi Wrochnie
Członkowi Zarządu Powiatu w Olsztynie

wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej

Składa:
W imieniu Konwentu Starostów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jan Harhaj
Przewodniczący Konwentu
Starosta Lidzbarski

Poprzedni