Pani Hannie Żyndzie i Krzysztofowi Żyndzie : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Ostródzka dnia 29 październik 2021

Wyrazy głębokiego żalu oraz współczucia
Pani Hannie Żyndzie
Skarbnik Powiatu Ostródzkiego
oraz
Panu Krzysztofowi Żyndzie
Radnemu Rady Powiatu Ostródzkiego
Z powodu śmierci
Mamy i Teściowej
składają:
w imieniu Zarządu Powiatu Ostródzkiego:

Jan Kacprzyk Andrzej Wiczkowski
Wicestarosta Starosta Ostródzki

w imieniu Rady Powiatu:
Beata Mazur
Przewodnicząca Rady Powiatu

Poprzedni