Pani Irenie Annie Rubczewskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Ostródzka dnia 1 wrzesień 2022

Pani Prezes
Irenie Annie Rubczewskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają:
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej
w Ostródzie oraz Warmińsko-Mazurskiej Federacji Oświatowej „Rozwój”

Poprzedni