Pani Małgorzacie Zalewskiej : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Ostródzka dnia 28 styczeń 2022

Wyrazy głębokiego żalu oraz serdeczne wyrazy współczucia i sława wsparcia

Pani Małgorzacie Zalewskiej
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu w Ostródzie

z powodu śmierci
Taty
składają:

Jan Kacprzyk Andrzej Wiczkowski
Wicestarosta Starosta Ostródzki

Poprzedni