Pani Natalii Szewczyk : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 28 luty 2023

Pani Natalii Szewczyk wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci MAMY Składają Zbigniew Kowalski Wójt Gminy Płoskinia , Elżbieta Sobolewska Przewodnicząca Rady Gminy oraz radni i pracownicy Urzędu Gminy Płoskinia .
Poprzedni