Panu Andrzejowi Filipiukowi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Ostródzka dnia 22 kwiecień 2022

Każde rozstanie jest bolesne, zwłaszcza gdy odchodzi osoba bliska sercu
i pozostaje tylko wspomnienie

Andrzejowi Filipiukowi
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
Taty
składają koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

Poprzedni