Panu Karolowi Motyce Staroście Braniewskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 16 grudzień 2022

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane”
Panu Karolowi Motyce
Staroście Braniewskiemu
wyrazy najgłębszego współczucia w trudnej
i bolesnej chwili po stracie
MAMY
składają:
Zarząd i Radni Powiatu Braniewskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie

Poprzedni