Panu Karolowi Motyce : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 16 grudzień 2022

Panu Karolowi Motyce
Staroście Braniewskiemu
oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
MAMY
składają

Dariusz Frąckiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa

Poprzedni