Panu Marcinowi Tumasz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 15 lipiec 2021

Panu
Marcinowi Tumasz
Dyrektorowi oddziału PKO BP w Lidzbarku Warmińskim

oraz najbliższej rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci
Mamy

Składa

Jan Harhaj
Starosta Lidzbarski

Jarosław Kogut
Wicestarosta Lidzbarski

Poprzedni