Panu Markowi Wynimko oraz Rodzinie : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 11 marzec 2022

Panu Markowi Wynimko
oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
Taty
składają
Tomasz Sielicki - Burmistrz Miasta Braniewa
wraz z Pracownikami,
Dariusz Frąckiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Poprzedni