Panu Piotrowi Szepecie : Kondolencje

Opublikowano w Dziennik Elbląski dnia 29 kwiecień 2022

Panu Piotrowi Szepecie
Wiceprzewodniczącemu Gminy Płoskinia,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci OJCA
Składają
Zbigniew Kowalski Wójt Gminy Płoskinia ,
Elżbieta Sobolewska Przewodnicząca Rady Gminy
oraz Radni
i pracownicy Urzędu Gminy Płoskinia .

Poprzedni