Panu Stefanowi Hrybek : Kondolencje

Opublikowano w Dziennik Elbląski dnia 27 May 2022

Panu Stefanowi Hrybek
sekretarzowi Gminy Płoskinia,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
BRATA
składają:
Zbigniew Kowalski Wójt Gminy Płoskinia ,
Elżbieta Sobolewska Przewodnicząca Rady Gminy
oraz Radni
i pracownicy Urzędu Gminy Płoskinia .

Poprzedni