Rodzinie Benedykta Rochnowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Nowomiejska dnia 1 grudzień 2022

Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość, że odszedł od nas Radny Gminy Kurzętnik, Prezes Stowarzyszenia Moja Wieś Wawrowice Pan Benedykt Rochnowski. Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie składa Damian Godziński Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Rolnictwa.

Poprzedni