Rodzinie, Bliskim i przyjaciołom Ś.P. Jadwigi Turek - Kończyło : Kondolencje

Opublikowano w Dziennik Elbląski dnia 19 sierpień 2022

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy
Ś.P. Jadwigę Turek - Kończyło

Długoletniego kierownika apteki Zamkowej przy ul. Chrobrego w Pasłęku,
magistra farmacji i niezwykle szanowaną obywatelkę
Miasta i Gminy Pasłęk

W naszej pamięci pozostanie jako osoba
życzliwa, dobra, o niezwykłej osobowości,
której na sercu szczególnie leżało dobro innych ludzi,
cenny członek społeczności Miasta i Gminy Pasłęk.

Łącząc się w żałobie i smutku
całej Rodzinie, Bliskim i przyjaciołom
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak

Z-ca Burmistrza Pasłęka
mgr Marek Sarnowski

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Poprzedni