Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Księdza Prałata Romana Żendarskiego Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości, byłego wieloletniego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku, której organizacją zajmował się od początku jej istnienia. Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pasłęk. W naszej pamięci pozostanie jako osoba życzliwa, dobra, o niezwykłej osobowości, cenny członek społeczności Miasta i Gminy Pasłęk. Łącząc się w żałobie i smutku całej Rodzinie, Bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Marian Matuszczak Zastępca Burmistrza mgr Marek Sarnowski Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Hołdy i wiadomości

  • 08-06-2023
    R.I.P
  • 31-03-2023
    Irena
  • 30-03-2023
    Beata
Poprzedni