Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Edmunda Piszcza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 28 marzec 2022

"Nie umiera ten kto pozostaje w pamięci żywych". Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora Doktora Edmunda Piszcza. W osobie Zmarłego żegnamy człowieka wielkiego serca, wrażliwego i orędownika naszego stowarzyszenia zawsze gotowego nieść pomoc innym. Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom składany szczere wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy, dzieci Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" w Olsztynie.

Poprzedni