Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Księdza Arcybiskupa Seniora
dr Edmunda Piszcza
Metropolity Warmińskiego.
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom,
a przede wszystkim
Archidiecezji Warmińskiej
wyrazy szczerego współczucia

Składa:
w imieniu Konwentu Starostów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jan Harhaj
Przewodniczący Konwentu
Starosta Lidzbarski

Poprzedni