Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom Daniela Szejdy : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 21 październik 2022

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ś.p. Daniela Szejdy

ełckiego, artysty, muzyka-multiinstrumentalisty, animatora kultury,
laureata nagrody „Biała Lilia 2014”.
Założyciela i opiekuna Chóru Seniora "Pojezierze",
kierownika muzycznego
Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk",
założyciela grupy GospElk przy Ełckim Centrum Kultury.

Wdzięczni za wieloletnią działalność na rzecz naszego miasta,
składamy wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom.

Włodzimierz Szelążek Przewodniczący Rady; Tomasz Andrukiewicz
Miasta Prezydent Miasta Ełku

Poprzedni