Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom Marka Mirosa oraz mieszkańcom Gołdapi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 6 październik 2022

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o zakończeniu ziemskiego życia przez

ś.p. Marka Mirosa

burmistrza Gołdapi w latach 1990-2014,
członka zarządu i wiceprezesa Związku Miast Polskich.

Wdzięczni za wieloletnią działalność samorządową
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom oraz mieszkańcom Gołdapi
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku,
Włodzimierz Szelążek Przewodniczący Rady Miasta

Poprzedni