Rodzinie Druha Marka Bartwickiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 7 wrzesień 2023

Rodzinie tragicznie zmarłego Druha Marka Bartwickiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach w imieniu wszystkich strażaków ochotników Warmii i Mazur składa Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie Gustaw Marek Brzezin wraz z Zarządem i pracownikami Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.
Poprzedni