Rodzinie Edmunda Piszcza oraz Józefowi Górzyńskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 24 marzec 2022

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Arcybiskupa Seniora Ś. + P. Edmunda Piszcza. Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu, Rodzinie Zmarłego oraz wszystkim pogrążonym w żałobie wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja i Pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Trenowego w Olsztynie.

Poprzedni