Rodzinie Edmunda Piszcza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 24 marzec 2022

Z ogromny żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. abp. dr. Edmunda Piszcza Metropolity Warmińskiego Seniora biskupa warmińskiego (1988-1992), pierwszego arcybiskupa metropolity warmińskiego (1992-2006), Honorowego Obywatela Olsztyna, dr. h. c. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwenta olsztyńskiego I Liceum Ogólnokształcącego, wspaniałego Człowieka, budzącego powszechną życzliwość wyjątkowego Kapłana, osoby wielce zasłużonej dla Kościoła warmińskiego i wybitnego znawcy jego dziejów, odznaczonego i wyróżnianego za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej oraz na rzecz regionu Warmii i Mazur, a także za zaangażowanie na rzecz dialogu polsko-niemieckiego i działalność ekumeniczną, który wieloletnią posługą biskupią wpisał się w historię naszego miasta i regionu. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie przekazują w imieniu swoim oraz mieszkańców Olsztyna Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk Przewodniczący Rady Miasta.

Poprzedni