Rodzinie i Bliskim Jana Rutkowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 19 wrzesień 2022

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. + P. Jana Rutkowskiego twórcy i wieloletniego Prezesa oraz Prezesa Honorowego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, pomysłodawcy i realizatora wielu wydarzeń mających na celu zachowanie pamięci o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski.

Hołdy i wiadomości

  • 19-09-2022
    SKŁADAM POKŁON ZA PROWADZONE SPRAWY WOŁYNIA I WYRAZY WSPÓŁCZUCIA RODZINIE
Poprzedni